21 maja 2022 r. – WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW ODDZIAŁ SIMP W OLSZTYNIE