Władze Oddziału

Zarząd Oddziału

Macek Jerzy – Prezes Zarządu
Dutka Krzysztof – Wiceprezes
Buklewski Zbigniew – Wiceprezes
Królak Grażyna – Sekretarz
Bujalski Bogumił – Skarbnik / Członek Prezydium
Bolejko Henryk – Członek Prezydium
Koczan Czesław – Członek Prezydium
Kubiak Artur – Członek Zarządu
Patkowski Antoni – Członek Zarządu
Perczyński Lech – Członek Zarządu
Pikała Tomasz – Członek Zarządu
Raczyński Sławomir – Członek Zarządu
Sowiński Kazimierz – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Ciborowska Elżbieta – Przewodniczący
Szewczak Zygmunt – Sekretarz
Bielski Stanisław – Członek
Fiedorowicz Zbigniew – Członek

Sąd Koleżeński

Jankowski Włodzimierz – Przewodniczący
Stabryła Jan – Członek
Tobaj Sebastian – Członek