Władze Oddziału

Zarząd Oddziału

Bielski Stanisław – Prezes Zarządu
Buklewski Zbigniew – Wiceprezes / Sekretarz
Bolejko Henryk – Wiceprezes 
Tobaj Sebastian – Członek Prezydium
Bujalski Bogumił – Skarbnik / Członek Prezydium
Gadek Zdzisław – Członek Zarządu
Kacprzak Sławomir – Członek Zarządu
Kozłowski Wojciech – Członek Zarządu
Miąskowski Wojciech – Członek Zarządu
Moczulak Bartosz – Członek Zarządu
Patkowski Antoni – Członek Zarządu
Pikała Tomasz – Członek Zarządu
Raczyński Sławomir – Członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Ciborowska Elżbieta – Przewodniczący
Szewczak Zygmunt – Sekretarz
Fiedorowicz Zbigniew- Członek
Zabielski Edmund – Członek

Sąd Koleżeński

Macek Jerzy- Przewodniczący
Dutka Krzysztof – Z-ca przewodniczącego
Koczan Czesław- Członek