Koła i Sekcje

Kolo Grodzkie przy Zarządzie Oddziału SIMP w Olsztynie
Prezes: kol. Henryk Bolejko

Koło pracowników naukowych Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego  w  Olsztynie
Prezes: kol. Wojciech  Miąskowski

Koło  studenckie na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w  Olsztynie
Prezes: kol. Filip Graczykowski

Koło Zakładowe przy Urzędzie Dozoru Technicznego w  Olsztynie link
Prezes: kol. Czesław Koczan

Koło Terenowe Warfama w  Dobrym Mieście link
Prezes: kol. Kazimierz Sowiński

Koło Zakładowe przy Centrum Kształcenia Praktycznego przy PCE w  Kętrzynie
Prezes: kol. Artur Kubiak

Koło Zakładowe przy „REMA” S.A. w  Reszlu link
Prezes: kol. Tomasz Pikała

Koło Zakładowe przy Zakładzie Urządzeń Technicznych „UNIMASZ”
Sp. z o.o. w  Olsztynie link

Prezes: kol. Zbigniew  Buklewski

Koło Zakładowe przy Zespole Szkół Mechaniczno – Energetycznych  (Warsztaty Szkolne)  w  Olsztynie link
Prezes: kol. Sławomir Raczyński

Koło Zakładowe przy Zespole Szkół Samochodowych  w  Olsztynie
Prezes: kol. Zdzisław Gadek

Koło Zakładowe przy Olsztyńskim Klubie Motorowym w Olsztynie
Prezes: kol. Dariusz Ptak

Sekcja Samochodowa przy Zarządzie Oddziału SIMP w Olsztynie
Przewodniczący: kol. Antoni Patkowski