Koła i Sekcje

Kolo Grodzkie SIMP przy Zarządzie Oddziału SIMP w Olsztynie
Prezes: Henryk Bolejko

Koło  uczelniane SIMP na Wydziale Nauk Technicznych
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w  Olsztynie
Prezes: kol. Wojciech Miąskowski

Koło  studenckie SIMP na Wydziale Nauk Technicznych
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w  Olsztynie
Prezes: Fabian Lotarski

Koło Zakładowe SIMP przy Urzędzie Dozoru Technicznego
Odział Terenowy w Gdańsku, Biuro w  Olsztynie link
Prezes: Sławomir Kacprzak

Koło Zakładowe SIMP przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w  Kętrzynie
Prezes: Artur Kubiak

Koło Zakładowe SIMP przy „REMA” S.A. w  Reszlu link
Prezes: Tomasz Pikała

Koło Zakładowe SIMP przy Zakładzie Urządzeń Technicznych „UNIMASZ”
Sp. z o.o. w  Olsztynie link

Prezes: Zbigniew  Buklewski

Koło SIMP przy Zespole Szkół Mechaniczno – Energetycznych 
Warsztaty Szkolne  w  Olsztynie link
Prezes: Sławomir Raczyński

Koło SIMP przy Zespole Szkół Samochodowych  w  Olsztynie
Prezes: Zdzisław Gadek

Koło Miejskie SIMPatycy przy Zarządzie Oddziału w Olsztynie
Prezes: Wojciech Kozłowski

Sekcja Samochodowa przy Zarządzie Oddziału SIMP w Olsztynie
Przewodniczący: Antoni Patkowski