Wykładowcy SIMP

mgr inż. Alfred Potapiuk– w specjalnościach:

nr 4 Budowa maszyn, w tym: konstrukcja, eksploatacja i diagnostyka,
nr 9 Inżynieria powierzchni, technologie spajania materiałów,
nr 22 Spalinowe zespoły napędowe.

mgr inż. Stanisław Bielski – w specjalnościach:

nr 5 Budowa pojazdów, w tym: konstrukcja, eksploatacja, diagnostyka,
nr 24 Wycena maszyn, urządzeń, pojazdów i maszyn rolniczych.