Członkowie  Wspierający

Statut naszego Stowarzyszenia zawiera w paragrafie 21 zapis, że członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która zadeklaruje wsparcie finansowe na rzecz SIMP i zostanie przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Oddziału SIMP. W oparciu o ten paragraf opracowany został przez SIMP regulamin członka wspierającego, który wskazuje obopólne korzyści wynikające z takiego członkowstwa. Sprowadza się to głównie do tego, że członek wspierający ma prawo do korzystania z szeroko rozumianej pomocy naukowo – technicznej SIMP, a Stowarzyszenie wzbogaca swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie postępu technicznego, technologicznego i organizacyjnego, istniejącego w zakładzie Członka Wspierającego.

W Oddziale olsztyńskim aktualnie mamy 1 Członka Wspierającego SIMP, a mianowicie:

Zakład Urządzeń Technicznych „UNIMASZ”  Sp. z o.o. w Olsztynie