Jubileusz Bronisława Gajewskiego

Kol. Bronisław Gajewski z Koła Terenowego WARFAMA w Dobrym Mieście obchodził podwójny Jubileusz: 85-lecie urodzin i 60-lecie członkostwa w naszym Stowarzyszeniu. Od 1957 r. aż do emerytury pracował jako konstruktor w „POLMOT – WARFAMA” Dobre Miasto.
Za działalność społeczną w SIMP – wieloletni członek Komisji Rewizyjnej oraz członek Komisji Seniorów odznaczony został m.in.: Złotą Honorową Odznaką SIMP, tytułem Zasłużony Senior SIMP, Honorową Odznaką SIMP im. prof. Henryka Mierzejewskiego, Srebrną i Złotą Honorową Odznaką NOT, Dyplomem Jubileuszowym ZG SIMP oraz Medalem 75-lecia SIMP.
Serdeczne gratulacje i życzenia z okazji podwójnego Jubileuszu w imieniu Prezesa Oddziału Stanisława Bielskiego i Zarządu Oddziału SIMP w Olsztynie, Prezesów Kół SIMP, Koleżanek i Kolegów ze Stowarzyszenia złożyli koledzy: Stanisław Bara – Członek Honorowy SIMP oraz Kazimierz Sowiński – prezes Koła Terenowego WARFAMA w Dobrym Mieście.