„Spotkanie pokoleń” i I-szy Zlot Pojazdów Zabytkowych SIMP O/Olszyn

W dniu 27 maja br Zarząd SIMP w Olsztynie zorganizował Spotkanie Pokoleń SIMP-owców połączone z I-szym Zlotem Pojazdów Zabytkowych, gdzie głównym celem była integracja Naszych Seniorów z młodszym pokoleniem.

Każdy Senior miał przydzielonego opiekuna i pojazd zabytkowy, którym mógł przyjechać z miejsca zamieszkania na spotkanie a także miał zapewniony powrót.

Na początku spotkania Prezes Oddziału SIMP w Olsztynie Kolega Stanisław BIELSKI przywitał wszystkich przybyłych gości oraz wręczył Dyplom Jubileuszowy Koledze Jerzemu MACKOWI z okazji 50 – LECIA pracy stowarzyszeniowej w SIMP nadany przez Zarząd Główny SIMP oraz Dyplomy Uznania za wieloletnią działalność w SIMP kilkunastu naszym zasłużonym członkom – których przedstawiono na załączanych zdjęciach.

Prezydium Zarządu Oddziału SIMP O/Olszyn bardzo dziękuje wszystkim organizatorom tego przedsięwzięcia a szczególnie zaangażowanym z imienia i nazwiska:

  • Wojciech Kozłowski
  • Antoni Letki
  • Sebastian Tobaj
  • Janina Ciołkowska