Konkurs Zarządu Oddziału SIMP w Olsztynie

PROTOKÓŁ

Komisja Konkursów, Konferencji i Olimpiad Technicznych
Zarządu Oddziału SIMP w Olsztynie
z rozstrzygnięcia XXXI edycji Konkursu Zarządu Oddziału SIMP w Olsztynie
na „NAJLEPSZE OSIĄGNIĘCIE TECHNICZNE 2019 roku”.

Komisja Konkursu na „Najlepsze osiągnięcie techniczne roku” w składzie:

Krzysztof Dutka – przewodniczący
Jerzy Macek – sekretarz
Czesław Koczan – członek
Zbigniew Buklewski – członek
Tomasz Pikała – członek

dokonała oceny prac zgłoszonych do XXXI edycji Konkursu Zarządu Oddziału SIMP w Olsztynie na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2019 roku”, który jest pierwszym etapem XIII edycji ogólnopolskiego konkursu ogłoszonego przez Zarząd Główny SIMP w Warszawie i przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

I NAGRODA dla osiągnięcia:

Nr 3/P/2019OL „Maszyna do cięcia nóżek Tingby”

 • zgłaszający: REMA S. A. w Reszlu
 • autorzy osiągnięcia: Leszek Dudek , Jacek Kaźmierczak,
  inż. Przemysław Dudek, Zbigniew Lipka-Chudzik
  inż. Tomasz Pikała

II NAGRODA dla osiągnięcia:

1. Nr 1/P/2019OL „Transporter windowy do pojemników E2″

 • zgłaszający: ZUT „UNIMASZ” spółka z o. o. w Olsztynie
 • autor osiągnięcia: mgr inż. Piotr Biłas , inż. Karol Moliński,
  inż. Marek Kajda

DWA WYRÓŻNIENIA HONOROWE:

 1. Nr 2/P/2019OL Pilarka do cięcia sklejki PZ-350”
 • zgłaszający: REMA S. A. w Reszlu
 • autorzy osiągnięcia: Leszek Dudek, Jacek Kaźmierczak,
  inż. Przemysław Dudek, Zbigniew Lipka-Chudzik,
  inż. Tomasz Pikała
 1. Nr 4/R/2019OL „System karuzelowego transportu pojemników

w strefach paletyzacji”

 • zgłaszający: ZUT „UNIMASZ” spółka z o. o. w Olsztynie.
 • autorzy osiągnięcia: inż. Karol Moliński, inż. Mateusz Gontarski,
  mgr inż. Marek Kajda, inż. Wojciech Pakulski.

Do II etapu XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Zarządu Głównego SIMP
w Warszawie na „Najlepsze osiągnięcie Techniczne 2019 roku” Komisja postanowiła zgłosić wszystkie osiągnięcia.

Przewodniczący Komisji Konkursowej
dr inż. Krzysztof Dutka

Prezes Zarządu Oddziału
mgr inż. Jerzy Macek