Konkurs Zarządu Oddziału SIMP w Olsztynie

Zapraszmy do

udziału w XXX edycji Konkursu Zarządu Oddziału SIMP w Olsztynie i XII edycji ogólnopolskiego Konkursu Zarządu Głównego SIMP na „Najlepsze osiągnięcie techniczne 2018 roku”.

Zarząd Oddziału SIMP w Olsztynie zaprasza koleżanki i kolegów członków SIMP i inne osoby z firm, prywatnych zakładów, uczelni i szkół do udziału w jubileuszowej XXX edycji Konkursu Zarządu Oddziału na:

„Najlepsze osiągnięcie techniczne 2018 roku”,

który jest I etapem XII edycji konkursu ogólnopolskiego organizowanego przez Zarząd Główny SIMP.

Do Konkursu można zgłaszać wdrożone w 2018 roku innowacyjne opracowania naukowo-badawcze, techniczne i organizacyjne w kategoriach:

  • kategoria N:   prace i stanowiska naukowo-badawcze,
  • kategoria P:   osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
  • kategoria R:   osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
  • kategoria S:   prace wykonane w średnich szkołach technicznych.

Zgłoszenia osiągnięć do Konkursu należy składać do Zarządu Oddziału SIMP w Olsztynie w terminie do dnia 11 marca 2019 r. na załączonym druku wraz z niezbędną dokumentacją.

Laureaci Konkursu otrzymają dyplomy i nagrody pieniężne w wysokości:

  • I miejsce    po 500,00 zł,
  • II miejsce    po 400,00 zł,
  • wyróżnienia po 200,00 zł.

Podsumowanie XXX edycji Konkursu i wręczenie nagród odbędzie się dnia 30 maja 2019 r. na uroczystym zebraniu Zarządu Oddziału SIMP w REMA S.A. w Reszlu.

Prace złożone do XXX edycji Konkursu Zarządu Oddziału po ich ocenie przez Komisję Konkursową Zarządu Oddziału będą przesłane do II etapu do Zarządu Głównego SIMP.

Regulamin konkursu oraz druk zgłoszenia  – do pobrania w załączeniu.

Serdecznie zapraszamy koleżanki i kolegów do udziału w Konkursie.