Nagroda za udział w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2021 Roku”

W dniu 18 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie Prezesa Oddziału SIMP w Olsztynie kol. Stanisława Bielskiego z członkami Koła Zakładowego przy REMA S.A w Reszlu. Celem spotkania było wręczenie okolicznościowej statuetki i dyplomów Kolegom, nagrodzonym w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2021 Roku”. Nagrodzona II miejscem praca to „Pilarka przelotowa”, która została opracowana i wdrożona do produkcji przez zespół pracowników w składzie:

– inż. Przemysław Dudek

– inż. Maciej Fidurski

– techn. Piotr Paszkowski

– techn. Zbigniew Lipka – Chudzik

Specjalną statuetkę dla firmy REMA S.A w Reszlu odebrał z rąk Prezesa Oddziału kol. Stanisława Bielskiego – Prezes Koła Zakładowego kol. Tomasz Pikała. Wszyscy członkowie Koła otrzymali również Jubileuszowe wydanie monografii Oddziału, wydane z okazji 70 – lecia działalności Oddziału SIMP
w Olsztynie.