W dniu 25 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie Prezesa Oddziału SIMP w Olsztynie kol. Stanisława Bielskiego z członkami Koła Zakładowego przy ZUT UNIMASZ Sp. z o.o. w Olsztynie.

W dniu 25 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie Prezesa Oddziału SIMP w Olsztynie kol. Stanisława Bielskiego z członkami Koła Zakładowego przy ZUT UNIMASZ Sp. z o.o. w Olsztynie. Na spotkaniu wręczona została okolicznościowa statuetka i dyplomy dla Kolegów, nagrodzonych w XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu SIMP na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne 2021 Roku”. Nagrodzone i wyróżnione prace to:

III miejsce w kategorii: osiągnięcia wdrożone w przemyśle

•„Automatyczna tarcza strzelecka do celów ruchomych”, opracowana i wdrożona do produkcji przez zespół pracowników w składzie:

– mgr inż. Jacek Szypowski

– inż. Jacek Płucienniczak

– inż. Adam Dub

– mgr inż. Zbigniew Ciemięga

– mgr inż. Oleg Korzeniewski

– techn. Mateusz Jabłonka

– mgr Piotr Groszkowski

•”Układ rozładunku, obracania, transportu oraz pakowania w kartony
opakowań pasztetu”,
opracowana i wdrożona do produkcji przez zespół pracowników w składzie:

– mgr inż. Dariusz Dubiniak

– mgr inż. Wojciech Skrodzki

– inż. Marek Kajda

W tej samej kategorii przyznane zostały również wyróżnienia za następujące osiągnięcia techniczne:

• „Szlifierka do grzałek”, opracował zespół w składzie:

– Marcin Górski

– Bartłomiej Apanowicz

– Wojciech Pakulski

• „System elektronicznej rejestracji wyników SERW”, opracował zespół
w składzie:

– mgr inż. Jacek Szypowski

– techn. Mateusz Jabłonka

– mgr Piotr Groszkowski

Specjalną statuetkę dla firmy ZUT UNIMASZ SP. z o.o. w Olsztynie odebrał z rąk Prezesa Oddziału kol. Stanisława Bielskiego – Prezes Koła Zakładowego kol. Zbigniew Buklewski.