XXXV Walny Zjazd Delegatów w Zamku SIMP w Rydzynie

W dniu 26 – 27.11.2022r. oddział SIMP w Olsztynie reprezentowali delegaci:

Prezes Oddziału kol. Stanisław Bielski

Wiceprezes Oddziału kol. Henryk Bolejko

Członek Honorowy SIMP kol. Jerzy Macek

Członek Zarządu Oddziału kol. Bartosz Moczulak

Walny Zjazd Delegatów SIMP ocenił działalność całego Stowarzyszenia
i dokonał wyboru władz SIMP na nową kadencję 2022 – 2026. Delegaci podjęli również Uchwałę, wskazującą kierunki rozwoju Stowarzyszenia i zadania do realizacji w nowej kadencji.

Oddział SIMP w Olsztynie otrzymał Dyplom Uznania za zajęcie
I miejsca
w rankingu najefektywniej działających jednostek terenowych Stowarzyszenia w kategorii średnich liczebnie Oddziałów SIMP ( 200 – 300 członków indywidualnych) w kadencji 2018 – 2022 , przyznany przez Zarząd Główny SIMP

Prezesem SIMP na kadencję 2022 – 2026 wybrany został kol. Tomasz Chmielewski ( O/SIMP Warszawa), który uhonorowany został również tytułem „Inżynier Mechanik 2022 roku”.

Obrady uczestników XXXV Walnego Zjazdu Delegatów SIMP urozmaiciła swoim koncertem Capella Zamku Rydzyńskiego.