Spotkanie NOWOROCZNE i 50-tka w SIMP kolegi J.Macka

Na początku 2023 roku odbyło się spotkanie Członków Zarządu Oddziału SIMP O/Olsztyn z Członkami Komisji Kwalifikacyjnej nr 051 przy Oddziale SIMP w Olsztynie, gdzie był czas na analizę działalności Komisji w ubiegłym roku oraz wskazanie głównych kierunków dalszego sprawnego funkcjonowania oraz eliminowania mogących wystąpić zagrożeń. Podczas uroczystości Prezes Oddziału SIMP w Olsztynie kolega Stanisław BIELSKI podziękował Członkom Komisji za ich wkład i zaangażowanie w działalność a szczególne podziękowania otrzymali – Przewodniczący Komisji kolega Lech PERCZYŃSKI i Z-ca Przewodniczącego kolega Włodzimierz JANKOWSKI, których wyróżniono pamiątkowymi upominkami z logo SIMP.

Także podziękowano przedstawicielom /właścicielom/ Firm współpracującym z naszym Oddziałem, Pani Krystynie KOZŁOWSKIEJ, koledze Stanisławowi JANKOWSKIEMU oraz koledze Radosławowi HIR a także Dziekanowi Wydziału Technicznego UWM w Olsztynie koledze Profesorowi Adamowi LIPIŃSKIEMU – co przedstawiono na załączonych zdjęciach.

Była to też okazja na szczególne podziękowanie dla kolegi Jerzego MACKA, który obchodzi 50-lecie działalności w naszej organizacji, gdzie pełnił miedzy innymi następujące funkcje:
  • członek Zarządu Głównego SIMP (2006-2010r. i w 2014 r.);
  • członek Głównej Komisji Konkursowej Zarządu Głównego SIMP
  • na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku” (2009-2022r.);
  • skarbnik Oddziału SIMP w Olsztynie (1998 – 2018);
  • wiceprezes Oddziału SIMP w Olsztynie (1997 – 1990r. oraz 2014 – 2018r.);
  • przewodniczący Komisji Seniorów SIMP O/Olsztyn i NOT do 2018 roku;
  • prezes Zarządu Oddziału SIMP w Olsztynie (2018 – 2022r.);
  • prezes Honorowy Oddziału SIMP w Olsztynie od 2022 roku.

Kolega Jerzy Macek od listopada 2022 roku jest Członkiem Głównego Sądu Koleżeńskiego w Zarządzie Głównym SIMP w Warszawie.
Za dotychczasową działalność obecni na zebraniu, po wysłuchaniu jedynie kilku wspomnień z tak dużego okresu, podziękowali gromkimi oklaskami a Prezes Oddziału SIMP w Olsztynie kolega Stanisław BIELSKI wręczył pamiątkowy dyplom wraz ze specjalnym upominkiem z logo SIMP.