Wyróżnienie „Bene Meritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”

W odpowiedzi na zaproszenie Koordynatora Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, prof. Pawła Soroki, do udziału w konkursie „Bene Meritus pro Industria Poloniae – Dobrze Zasłużony dla Polskiego Przemysłu”, Oddział SIMP w Olsztynie przekazał do Zarządu Głównego SIMP zgłoszenie kandydatury kolegi inż. Stanisława Jankowskiego, niezwykle aktywnego, wieloletniego członka Oddziału.
Kandydatura uzyskała poparcie Zarządu Głównego i została skierowana do Kapituły Honorowego Wyróżnienia PLP.

W dniu 22 kwietnia 2023 roku w sali widowiskowej przedsiębiorstwa PIT-RADWAR S.A. w Warszawie odbyła się pod Patronatem Honorowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy uroczystość z okazji 30-lecia powstania Polskiego Lobby Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.
W uroczystościach wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele organów państwowych , działacze związków zawodowych współpracujących z Polskim Lobby Przemysłowym, działacze organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz przedstawiciele przedsiębiorstw, firm i środowisk naukowych.
Bardzo ważnym elementem jubileuszowej Gali PLP, było uhonorowanie i nadanie wyróżnienia osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju polskiego przemysłu.
Jest nam niezmiernie miło przekazać informację, że wśród tegorocznych laureatów Wyróżnienia Honorowego Polskiego Lobby Przemysłowego pt. „Bene Meritus pro Industria Poloniae”, jest po raz pierwszy w 70-letniej historii SIMP Olsztyn nasz Kolega inż. Stanisław Jankowski. Członkowie Kapituły Wyróżnienia uzasadniając wybór laureatów szczególnie podkreślali ich całokształt dorobku zawodowego, znaczące dokonania w działalności przemysłowo-gospodarczej, osiągnięcia naukowe wdrożone do praktyki przemysłowej, osiągnięcia innowacyjne wdrożone do produkcji oraz ich znaczenie dla społeczeństwa i gospodarki narodowej. W przypadku kolegi inżyniera Stanisława Jankowskiego, przewodniczący Kapituły, szczególnie podkreślił jego dokonania menedżerskie i organizacyjne, docenił jako inicjatora powstania i współtwórcę Zakładu Urządzeń Technicznych UNIMASZ Sp. z o.o. w Olsztynie. Zwrócił też uwagę na jego działalność stowarzyszeniową (47 lat w SIMP) i proedukacyjną (wspieranie szkół branżowych i uczelni) oraz społeczną a także charytatywną.

Cieszymy się bardzo i gratulujemy!